Voordelen als Podozorg praktijk

Kennisnetwerk

Podozorg heeft een kennisnetwerk opgezet exclusief voor de deelnemers. De methode en de technologie zijn relatief eenvoudig: Podozorg werkt met de methode advanced networking, zoals al op diverse kennisterreinen wordt toegepast, met name in de medische sector.

Het is de ambitie om de deelnemers samen met externe deskundigen toegang te geven tot een netwerk waar ze snel en eenvoudig hun eigen deskundigheid kunnen inbrengen en andermans deskundigheid kunnen vinden. Het blijft een ‘gesloten’ netwerk, waaraan nieuwe deelnemers alleen op uitnodiging deel mogen nemen.

Terug naar alle voordelen

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.