Overeenkomst tussen student en PEP

Dit educatiereglement maakt integraal deel uit van de onderwijsovereenkomst tussen de student en Podo Educatie Platform (verder PEP). Klik onderstaand op de tabbladen om het educatiereglement per onderdeel te bekijken.

Veelgestelde vragen omtrent podologie

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

 • 1. Studenten met een handicap

  Indien de student een handicap heeft, waardoor de opleiding bemoeilijkt kan worden, zal alvorens de onderwijsovereenkomst wordt gesloten, een uitvoerig gesprek tussen de potentiële student en de studiebegeleider of directie plaats moeten vinden, om af te stemmen of en hoe er passend onderwijs geboden kan worden.

 • 2. Duur en inhoud

  De duur en inhoud van de opleidingen alsmede overige gegevens staan op de website vermeld. De student wordt de garantie gegeven dat de inhoud van de opleiding is afgestemd op de eisen van de examens, zoals deze door desbetreffende exameninstanties worden afgenomen. Hoewel de documentatie op de website zorgvuldig is samengesteld kunnen opleidingen, cursussen, workshops, examens, prijzen en lestijden wijzigen.

 • 3. Vakantie

  De vakanties lopen zoveel als mogelijk gelijk met de schoolvakanties in de regio midden.

 • 4. Wanbetaling en/of wangedrag

  Indien naar het oordeel van PEP de student zich schuldig maakt aan wanbetaling en/of wangedrag, waaronder ordeverstoring, intimidatie en/of schending van de huisregels of schoolbelangen is PEP gerechtigd, naar haar keuze, de student voor een door haar te bepalen duur te schorsen en de student de toegang tot het opleidingscentrum te ontzeggen, dan wel de onderwijsovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft PEP het recht een vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. Daarnaast dient te allen tijde het complete lesgeld te worden voldaan.

 • 5. Verplichtingen

  De student verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding(en) behorende lessen. En de student verbindt zich alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren te oefenen, om vertraging in lessen te voorkomen.

 • 6. Verzuim

  Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de student hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les kennis te geven aan PEP via telefoon of mail.

 • 7. Werkkleding en praktijkmodellen

  Gedurende de praktijklessen is het dragen van door PEP voorgeschreven werkkleding verplicht. Het is van belang zelf voor een aantal praktijkmodellen te zorgen, dit zal tijdig worden aangegeven. Tijdens de praktijklessen worden alle handelingen in eerste instantie op medestudenten aangeleerd. Deze mogen pas zelfstandig worden uitgevoerd als dat expliciet door de docent is aangegeven.

 • 8. Hygiëne

  De student dient de werkplek schoon, netjes en verzorgd achter te laten volgens het hygiëneschema volgens de door de branche gehanteerde codes.

 • 9. Foto's en filmopnamen PEP

  PEP Opleidingscentrum maakt regelmatig foto's en filmopnamen die gebruikt kunnen worden voor de website of in sociale media. Indien een student of model niet akkoord gaat hiermee, dan dient hij dit zelf kenbaar te maken aan de fotograaf of aan PEP, voor of direct na de opnamen.

 • 10. Foto's en filmopnamen student

  De student mag geen foto/filmopnamen maken. Uitzonderingen hierop kunnen worden toegestaan uitsluitend na overleg met directie of onderwijsmanager.

Onze patiënten aan het woord

Lees alle ervaringen

arrow_circle_left
 • format_quote

  Ervaring van Johan

  “De podoloog van Podozorg luistert heel goed, vertelt over alles we ze doet, legt uit wat en waarom.”

 • format_quote

  Ervaring van Xandra

  “Door een goede uitleg en wat aanpassingen van mijn voetenstand zag ik meteen m’n bekkenstand veranderen.”

 • format_quote

  Ervaring van Marieke

  “Duidelijk overleg over de doelen en voortgang van de behandeling. Er wordt verder gekeken dan de klachten om onderliggende oorzaken te achterhalen.”

 • format_quote

  Ervaring van Rosa

  “Ik ben heel tevreden over mijn steunzolen en ook over de behandeling en zou Podozorg Yerseke bij anderen aanraden.”

 • format_quote

  Ervaring van Frans

  “Mijn hielspoorklachten bleken door mijn omhoogstaande grote teen te komen. Ik kreeg uitgebreide uitleg over oorzaak en oefeningen.”

arrow_circle_right
Veelgestelde vragen omtrent podologie

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

 • Wordt mijn behandeling vergoed?

  Klik op de onderstaande knop en controleer of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht de polis van uw zorgverzekeraar er niet tussen staan, dan kan het zijn dat de vergoeding hiervan niet bij ons bekend is of er geen dekking is. Raadpleeg in dat geval uw polisvoorwaarden.

  Controleer uw verzekering

 • Komen voetklachten veel voor?

  Maar liefst 70% van de Nederlandse bevolking krijgt in zijn of haar leven last van voetklachten. Van deze klachten bevindt 60% zich in de voorvoet. Wilt u meer weten over een specifieke voetklacht? Maak dan gebruik van onze klachtenwijzer.

  Naar klachtenwijzer

 • Hoe werkt een podotherapeutisch onderzoek?

  Een voetenonderzoek bij een (register) podoloog of podotherapeut kan de exacte oorzaak van vele klachten aan het licht brengen. De podoloog is een deskundige op het gebied van voetklachten, maar kijkt ook verder naar de algehele lichaamshouding. En in die houding, waaruit ook nek en schouderklachten kunnen ontstaan, ziet men vaak de oorzaak ontstaan in de stand van de voeten. Wilt u meer weten over het podotherapeutisch onderzoek? Klik dan op onderstaande knop.

  Naar podotherapeutisch onderzoek

 • Hoe vind ik een praktijk bij mij in de buurt?

  Met meer dan honderd Podozorg praktijken zit er altijd een Podozorg podoloog bij u in de buurt! Met onze praktijkzoeker vindt u gemakkelijk de dichtstbijzijnde praktijk op basis van uw plaatsnaam of postcode.

  Naar praktijkzoeker