Voordelen als Podozorg praktijk

Het deelnemen in een franchiseorganisatie biedt op verschillende vlakken zekerheid en voordelen. Het is de bescherming die de groep u geeft. Veel zaken zou een ondernemer alleen niet kunnen realiseren. Zoals bijvoorbeeld de patiëntenbrochures, multimedia, bijscholing, intercollegiaal overleg, etc. Hieronder enkele voordelen voor een franchisenemer op een rijtje.

Alleenrecht op praktijknaam

Met Podozorg als merk onderscheidt u zich in de zorgmarkt. Het logo en de naam zijn BBIE* geregistreerd. Als deelnemer aan Podozorg Nederland heeft u de mogelijkheid het alleenrecht op de handelsnaam Podozorg-(plaatsnaam van uw praktijk) te verkrijgen. U krijgt de licentie op de handelsnaam en het merkrecht. U dient uw handelsnaam in te laten schrijven in het register van de Kamer van Koophandel van uw plaats. Dit biedt u zekerheid op de naam.

Lees meer

Begeleiding en advies

Binnen de Podozorggroep is kennis en ervaring aanwezig om van u een zorgprofessional te maken. U levert zorg, wij leveren praktijkgerichte ondersteuning. Wij kunnen u helpen uw praktijkvoering (kosten)efficiënt in te richten. Daarvoor is maatwerk nodig, Podozorg geeft op vrijwel alle terreinen advies op maat.

Lees meer

Schoenaanpassingen uitbesteden

Orthopedische schoenaanpassingen (OVAC-verstrekkingen) kunt u professioneel en betrouwbaar via Podozorg doen. Ons team bestaat uit onder andere twee adaptatietechnici die vrijwel alle orthopedische aanpassingen aan confectieschoenen (OVAC) voor u kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan afwikkelvoorzieningen en hakzoolverhogingen, maar ook zoolverstijvingen. Het orthopedisch schoentechnische werk wordt gedaan in de werkplaats in Zevenaar bij Hoevers Orthopedie. Onze administratie afdeling regelt de administratie en financiële afwikkeling voor u.

Lees meer

Research & Development

Podozorg Nederland gelooft in de kracht van een eenduidig, evidence based therapiebeleid in al haar vestigingen. Dit mogelijk maken is de kerntaak van afdeling Research en Development (R&D)

Lees meer

Risicobeperking

Ook in de zorg is ondernemen risico nemen. U loopt net als iedere ondernemer de ondernemersrisico’s en daarnaast nog de risico’s in de zorg die u verleent. Zorgvuldig handelen, blijft de beste remedie tegen bedreigingen. Toch kan het zijn dat u tegen capaciteitsproblemen aan loopt, problemen in de planning, of problemen met een klant. Dan is het fijn dat u kunt terugvallen op Podozorg.

Lees meer

Public relations & marketingcommunicatie

Podozorg is continu bezig haar zorg te optimaliseren. Door toenemende marktwerking in de gezondheidszorg neemt ook het belang van marketing snel toe. In de voetzorg hebben we te maken met wensen en behoeften van meerdere partijen. Dit vraagt om een speciale aanpak voor een Podozorgpraktijk.

Lees meer

De Podozorg website

Ons centrale promotiepunt is de Podozorg website; een drukbezochte online omgeving waar dagelijks aan wordt gewerkt. Op dit moment is Podozorg één van de meest bezochte websites in podoland.

Lees meer

Uw website als marketinginstrument

Een eigen website heeft marketingpotentie die andere marketingtools ver in de schaduw stelt. Het is uw visitekaartje en portal voor uw eigen zorgverlening tegelijk. Met uw praktijkwebsites etaleert u uw expertises als podoloog of podotherapeut.

Lees meer

Centraal geregeld huisdrukwerk

Een visitekaartje of een brief zijn vaak een van de eerste indrukken die uw klant krijgt van uw praktijk. Hoe u uw huisstijl en het Podozorglogo presenteert, is belangrijk. Papierkeuze, productvorm en kleurkeuze zijn nog maar enkele voorbeelden.

Lees meer

Centraal geregeld promotiemateriaal

Om de boodschap van uw vestiging uit te dragen, zet u verschillende communicatiemiddelen in. Met de perfecte marketingmix bereikt u potentiële klanten. Als Podozorgdeelnemer kunt u gebruik maken van een breed pallet aan promotiematerialen.

Lees meer

Front office support

Goed bereikbaar zijn verhoogt de klanttevredenheid. Uw klant wil snel bij u terecht kunnen met een zorginhoudelijke vraag, een vraag over de betaling of om een afspraak te maken. Podozorg biedt u de mogelijkheid dit klantencontact uit te besteden.

Lees meer

Kennisnetwerk

Podozorg heeft een kennisnetwerk opgezet exclusief voor de deelnemers. De methode en de technologie zijn relatief eenvoudig: Podozorg werkt met de methode advanced networking, zoals al op diverse kennisterreinen wordt toegepast, met name in de medische sector.

Lees meer

Opleidingen

Al een aantal jaren organiseert Podozorg Nederland scholingen exclusief voor haar eigen deelnemers. Veel niet-deelnemers hebben aangegeven interesse te hebben in scholingen op het gebied van podologie en echografie van voet en enkel. Daarom bieden wij vanaf dit jaar naast de exclusieve scholingen ook algemene scholingen aan voor niet-leden in het Podo Educatie Programma.

Lees meer

Voordeel halen uit ons netwerk

Als wij het niet meer weten, en dat kan natuurlijk want men kan tenslotte niet alles weten, hebben wij om ons heen een groep mensen verzameld die gespecialiseerd zijn in alles wat met zorg te maken heeft.

Lees meer

U blijft zelfstandig

Zowel juridisch als economisch bent u als franchisenemer zelfstandig.

Lees meer

Investering

Het is niet voldoende als de formule bij de deelnemer wordt geïntroduceerd en deze vervolgens aan zijn lot wordt overgelaten. Podozorg ondersteunt zijn deelnemers op vele gebieden van de bedrijfsvoering.

Lees meer

Waarneming praktijk bij ziekte, zwangerschap en vakantie

Er zijn twee vormen van waarneming in een vrijgevestigde praktijk mogelijk:

  1. Collegiale waarneming door een vrijgevestigde collega buiten de eigen praktijk;
  2. Waarneming op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een variabel of vast salaris.
Lees meer

U profiteert van een professionele uitstraling

De herkenbare uitstraling is één van de belangrijkste formulekenmerken van een moderne keten van bedrijven. De franchisegever bepaalt de uitstraling (zowel online als offline), dus alles waarmee de franchiseorganisatie zich in de markt wil onderscheiden.

Lees meer

U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden

De franchisegever neemt de franchisenemer een deel van de werkzaamheden voor en tijdens de startfase uit handen. Een aantal 'beginnersfouten' wordt daardoor vermeden. De franchisegever kan zelf over de knowhow beschikken, dan wel gespecialiseerde mensen inhuren.

Lees meer

U bereikt een hogere winst

Samen staan we sterk! Als franchisenemer kunt u gebruik maken van centrale (lees: gunstige) afspraken met leveranciers, verzekeraars, het reclamebureau, etc. Door jarenlange ervaring zijn onze interne processen en werkmethoden uiterst efficiënt gestroomlijnd. Als franchisenemer maakt u gebruik van deze professionele aanpak. U houdt uw kosten lager en bereikt betere bruto-winstmarges.

Lees meer

Intercollegiaal overleg

Naast speciale scholingen bieden we u als Podozorger de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg (ICO). Intercollegiaal overleg is meer dan zomaar een overleg met collega’s. Het is een verbetermethode om de kwaliteit van de dagelijkse beroepsuitoefening te verbeteren.

Lees meer

Podozorg patiëntenbrochures

Podozorg biedt als enige in Nederland een uitgebreide reeks voetklachtgerelateerde patiëntenbrochures. Deze staan inhoudelijk op een zeer hoog niveau. Op dit moment is er geen enkele organisatie in Nederland die een brochurelijn van deze kwaliteit uitbrengt.

Lees meer

Zoolvervaardiging uitbesteden

In ons Podozorg Podolab worden de zolen die u bij ons bestelt vervaardigd en binnen vijf werkdagen geleverd. Technisch is alles mogelijk. De zolen worden verstrekt in vijf stappen waarvan de eerste twee in uw praktijk plaatsvinden.

Lees meer

Deel deze pagina

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.